అక్షర తోరణం ప్రత్యేక సంచిక

teluguvedika.net telugu magazine

విద్యార్థులైనా, గృహిణులైనా, ఉద్యోగస్తులైనా వ్యాపారవేత్తలైనా మీ విజయానికి మీరే ఏ విధంగా సారథులో తెలియజేసి విజయపథం వైపు నడిపించే "స్వజయ సారథి" స్ఫూర్తిదాయకమైన పుస్తకంమీ కోసం కేవలం 75 రూ + పోస్టేజ్

Writers

బాటసారి రచించిన నవలిక....ఒకసారి చదవడం మొదలుపెడితే ఆద్యంతం ఆసక్తిగా ఇంకా చదవాలనిపించే ఓ మగువ గాథ "ఊగిసలాడకె మనసా" మీకోసం 50 రూ + పోస్టేజ్

teluguvedika.net
Mumbai Mumbai, Maharashtra 400001 IN
Phone: 9850638406 Website: www.teluguvedika.net